DIENSTVERLENING

Zelfstandigheidstraining:

Het bieden van zelfstandigheidtraining bij ontwikkelingsbeperking, voorbereiding op begeleid of zelfstandig wonen,
training op sociaal, financieel en huishoudelijk gebied.

Tot slot behoort het formuleren van uw hulpvraag, het opstellen van een zorgplan met de bijbehorende doelstellingen en het schrijven van een evaluatie tot de werkzaamheden van ABBA.