DIENSTVERLENING

Pedagogische Begeleiding / Gezinscoaching:

Het geven van opvoedkundige ondersteuning aan ouders met een kind met ASS problematiek of een verstandelijke beperking . Daarnaast het aanbrengen van structuur in gezinnen waarbij bij een of meerdere personen sprake is van ASS- problematiek.

Tot slot behoort het formuleren van uw hulpvraag, het opstellen van een zorgplan met de bijbehorende doelstellingen en het schrijven van een evaluatie tot de werkzaamheden van ABBA.